Project Best of West 2017

 

Voor de wedstrijdfotografen staat in 2017 een grote uitdaging voor de deur.

 

Wat we voorheen kenden als 2 afzonderlijke wedstrijden onder de namen Best of West (beter gekend als de themawedstrijden) en Westfoto-Westdigitaal worden dit jaar samengevoegd tot één grote manifestatie.

Voor de herkenbaarheid behouden we de naam Best of West. Het is ook de best passende naam om één van de meest toegankelijke fotowedstrijden op West-Vlaamse bodem boven de doopvont te houden.

 

Deze restyling was nodig om te voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van de projectsubsidies van het CvB.  Dat het geen sinecure zal zijn, daarvan zijn we ons degelijk bewust.

Wij, als organisator, hebben er alles aan gedaan om onze WVFD-wedstrijd naar een hoger niveau te tillen.

 

Maar nu concreet: wat houdt Best of West - nieuwe stijl - in ?

 

-    De wedstrijd wordt opengetrokken naar IEDEREEN in West-Vlaanderen die fotografeert. Ook fotoliefhebbers die geen connectie hebben met het WVFD, noch met het CvB, kunnen vanaf nu beelden insturen. Voor de CVB-leden houden we de wedstrijd gratis. Deelnemers  uit academies, Syntra’s, CVO’s, of die nergens bij aangesloten zijn, betalen om deel te nemen.

 

-    De wedstrijd staat open voor fotoreeksen en voor digitale beelden.
Dus GEEN afzonderlijke fotoprints meer !

 

-    De thema’s  zijn: - architectuur en interieur

                                 - geposeerd en portret

                                 - schaduwen

                                 - digital art.

     Deze thema’s gelden zowel voor de geprojecteerde beelden als voor de fotoreeksen.

 

-    Wie deelneemt met fotoreeksen:

-    bepaalt zelf de grootte van de prints (maar deze prints moeten wel met een gewone wagen getransporteerd kunnen worden);

-    kan maximum 2 reeksen insturen voor de wedstrijd (1 reeks bestaat uit maximum 5 foto’s);

-    brengt ze ophangklaar  naar ons secretariaat te Ieper voorzien van een correct ingevuld inschrijfformulier.

 

Zowel kleurenafdruk als monochroom-prints worden toegelaten maar worden samen beoordeeld en niet meer afzonderlijk zoals voorheen.

Wie een geldige CVB-lidkaart heeft, neemt gratis deel. Andere deelnemers betalen 5 euro per reeks.

De fotoreeksen hebben een eigen tentoonstelling en staan los van de curator-expo.

 

-    Wie  deelneemt aan de wedstrijd van de geprojecteerde beelden kan dat op 2 manieren doen: rechtstreeks naar de wedstrijd of via het voorleggen van een portfolio.

-    Via portfolio.

-    Wat wordt bedoeld met ‘via portfolio’?

-    om ervoor te zorgen dat de auteurs zijn/haar beelden zo optimaal mogelijk aan de eindjury kan presenteren, voorziet het WVFD dit jaar de mogelijkheid om vooraf de foto’s voor te leggen aan een team van deskundigen.

-    Deze personen geven feedback om de mogelijke inzendingen te optimaliseren.

-    Het staat de auteurs natuurlijk vrij om de raadgevingen van dit deskundig team op te volgen of niet.


Wie voor deze tussenstap kiest, maakt een portfolio van max. 4 beelden per thema. Dit komt neer op een totaal van maximum 16 beelden per fotograaf.

-    De auteur kiest zelf of die selectie bestaat uit 16 beelden in kleur, ofwel 16 beelden in monochroom, of een mix van de 2.

-    De minimumresolutie is: 3240 x 2160 pixels in 300 ppi.

-    De bespreking van de portfolio is gratis en wordt gezien als een leermoment en coaching-service vanuit het WVFD.

-    We hopen hiermee zoveel mogelijk fotografen te overtuigen om aan de eigenlijke wedstrijd deel te nemen.

-    De voorstelling van deze portfolio’s is voorzien voor zaterdag 29.04.2017 op het secretariaat van het WVFD, Burchtstraat 1a te 8900 Ieper.

 

-    Rechtstreeks of de wedstrijd zelf.

-    De auteur kan in totaal max. 10 digitale beelden insturen en moet dus zelf de keuze maken hoeveel beelden hij of zij per onderwerp zal inzetten.

-    Zowel beelden in kleur als in monochroom zijn toegelaten.

-    Per onderwerp of thema zijn max. 4 werken toegelaten per deelnemer.

-    Wie in het bezit is van een geldige CvB-kaart neemt gratis deel. De andere deelnemers betalen 2 euro per beeld.

-    De betaling gebeurt uitsluitend via elektronische overschrijving op de bankrekening
BE02 6528 4568  0640 van WVFDvzw. GEEN cash betalingen op het secretariaat.

-    De betaling moet gebeuren bij het inzenden van de digitale beelden. Als op datum van 1 juli 2017 de storting niet geregistreerd is, wordt het werk niet gejureerd.

-    De minimumresolutie: 3240 x 2160 pixels in 300 ppi  (maar de beste keuze is de grootst mogelijke resolutie en dat vanwege de afdrukmogelijkheden).

-    Uiterste inzenddatum voor deze wedstrijd is 15 juni 2017 middernacht.

-    De wedstrijd heeft  een eigen proclamatie met projectie van de wedstrijd.

-    Fotografen die aanvaardingen behalen, worden hiervan op de hoogte gebracht maar, in tegenstelling tot vroeger, wordt niet vooraf meegedeeld welke prijs een auteur in de wacht sleept.

-    Wil een deelnemer weten of hij of zij tot de laureaten behoort, dan zal hij of zij op het gala moeten aanwezig zijn.

 

-    De expo.

-    Los van de wedstrijd maar wel aan de hand van  alle aanvaarde digitale werken, zal een curator een hoogstaande expositie opstellen.

-    De curator bepaalt zelf het onderwerp van deze tentoonstelling, los van de 4 thema’s die werden opgelegd voor de wedstrijd.

-    De curator zal autonoom beslissen over de afdrukgrootte en het aantal van de geselecteerde foto’s.

-    De curator bepaalt eveneens de ondergrond van de prints. Vandaar dat we bij het insturen vragen om een beeld in te zenden in een zo groot mogelijke resolutie. Hoe optimaler wij het beeld ontvangen, hoe groter de waaier aan printmogelijkheden is, zowel wat ondergrond  of afmetingen betreft.

-    Aan deze expo zijn geen speciale prijzen verbonden. Een selectie is een eer op zich.

-    We willen wel de geselecteerde fotografen de kans geven hun exclusieve print aan te kopen aan de helft van de aanmaakprijs.

-    De curator zal bij de opening zowel de werkwijze als de keuze toelichten.

-    Het gala van Best of West zal doorgaan op zaterdag 16 september 2017 in Cultureel Centrum Spikkerelle te Avelgem.

-    Toegang tot dit gala is op uitnodiging en via inschrijving.

-    Op zondag 17 september kunnen  de projectie en de expo vrij bezocht worden van 10 uur tot 20 uur.

 

 

Het WVFD bestuur.   

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame