Historiek WVFD

 

Tegen het einde van de 19e eeuw verenigen zich de fotoliefhebbers en zo ontstaan de eerste fotoclubs ook in West-Vlaanderen. In die tijd stond de fotografie als kunstvorm heel hoog aangeschreven, ook bij het Koninklijk Hof, dat nauwe contacten onderhield met de Nationale Fotofederatie. De koningen Leopold II en Albert I waren erevoorzitter van de Belgische Federatie.

 

Op 9 en 10 juni 1906 vond het tweedaags congres van de Belgische Fotofederatie, dat normaal doorging in Brussel, voor de allereerste keer plaats in West-Vlaanderen. De eerste dag ging door te Kortrijk, de tweede dag reisden de bestuursleden van de Belgische Federatie per trein naar Ieper. Daar werden ze om 9 uur verwelkomd door de heren Charles Beke en Florimond Butaeye, laatstgenoemde is de uitgever van de 1e toeristische gids van Ieper. Met behulp van deze brochure bezochten onze “voorvaderen”, bestuursleden van de Belgische fotofederatie, de stad Ieper. In het tijdschrift van de federatie, meer bepaald in het augustus-september nummer van 1906 geeft Charles Puttemans, een interessant overzicht van de bijzonderste bezienswaardigheden van de stad Ieper.

 

 

Het West-Vlaams Verbond van Foto- & Diakringen werd in 1969 opgericht door een werkgroep onder leiding van wijlen Armand Vandeghinste, bestuurslid van Sobeka Zwevegem en wijlen Rudolf Six, voorzitter van Fotoclub Kristoffel Brugge.

 

De stichtingsvergadering had plaats te Roeselare, meer bepaald in de St.-Michielszaal, op 20 december 1970. Er waren 23 clubs vertegenwoordigd. Iedere aanwezige club moest minstens 1 kandidaat bestuurslid voordragen. De verkiezing gebeurde bij geheime stemming en gaf als resultaat: voorzitter: Armand Vandeghinste, ondervoorzitter: Etienne Vandenweghe, secretaris: André Maes, penningmeester: Grégoire Maertens. Bestuursleden: Hubert Vandenberghe, Jan Demets, Bernard Rigole, Bertrand Verlinde, Pierre Hoornaert, Martin Schippers en André Haesaert.

 

Die dag werden de statuten van het Provinciaal Verbond goedgekeurd. Deze provinciale vereniging kreeg de naam “West-Vlaams Verbond van Foto- & Diakringen”.

De statuten van het WVFD werden voorbereid door administratief onderlegde personen, de jongeren van toen, die vooral vernieuwend wilden werken. Zo moesten om de twee jaar de helft van de verkozen bestuursleden aftreden. Door het lot werd bepaald wie moest opstappen. Op die manier verloor het WVFD om de twee jaar enkele bekwame beheerders die meestal niet meer terugkwamen. Met de komst van Roger Coucke als nieuwe voorzitter, geruggesteund door Etienne Vandenweghe, die het secretariaat ter harte nam, werden de statuten aangepast en het WVFD ontbolsterde zich als een heel dynamische vereniging, die de internationale toer opging.

 

Albert Bekker, voormalig onderdirecteur van de PSA, kwam naar Ieper en honoreerde M.Dorikens, voorzitter FIAP, P. Thys en E. Vandenweghe respectievelijk general chairman van Candid Munsterbilzen en Picamera Ieper.

 

Albert en Sylvia Mass medestichters van de PSA photo Travel division, jureerden het eerste PT diasalon de Gulden Sporen te Zillebeke samen met Erik Leman uit Roeselare, Johan Goemaere en Etienne Vandenweghe uit Ieper.

 

Sinds 1972 kwamen er ruim een half miljoen foto’s en dia’s uit circa 110 landen binnen op het WVFD-secretariaat. Er waren veel internationale contacten met fotografen van overal ter wereld, niet alleen per brief maar meerdere wereldbekende amateurfotografen uit alle werelddelen kwamen naar West-Vlaanderen. Wij noemen Raoul Eitelbergh (Brazilië), Claudio Feliciano (Brazilië), Pedro Luis Raota (Argentinië), Piguita Bowman (USA), Albert Bekker (USA), Pierre Marot (Marokko), Harold Lorimor (USA), Henry Mass (USA) en Hammond Galyn (USA) e.a. .

Dat de internationale salons georganiseerd door het WVFD hoog in aanzien staan, bewijst het feit dat het WVFD laureaten mocht honoreren met o.m. de gouden medaille van Koning Boudewijn, Koningin Fabiola en van Koning Albert II.

 

De realisaties van de afgelopen jaren spreken boekdelen vooral als men weet dat het WVFD ondanks alle groots opgezette manifestaties zich steeds heel behulpzaam heeft opgesteld voor zijn leden. Sinds geruime tijd zijn onderlinge contacten en vormingsactiviteiten hoofdzaak!

 

 

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame