Themawedstrijden 2016

 

Sluitingsdata:
voorjaarswedstrijden: 11 maart 2016

najaarswedstrijden:    16 september 2016

 

FOTO

2 disciplines:

         (MP) Monochrome foto’s  (zwart-witfoto’s)

         (CP) Kleurenfoto’s

Elke deelnemer mag maximum 4 foto’s per discipline aanbieden.

Per discipline moet een afzonderlijk elektronisch en officieel inschrijvingsformulier gebruikt worden.
Opzetkarton foto’s:  30 x 40 cm.
De foto’s en het inschrijvingsformulier moeten aan het 
WVFD-secretariaat bezorgd worden.
Adres: Burchtstraat 1 A, 8900 Ieper.

 

DIGITALE BEELDEN   
 

1. Alle beelden EN het elektronisch en officieel inschrijvingsformulier moeten in 1 map (1 directory) op     het opslagmedium (memory stick of CD) verzameld worden.
    LET WEL: geen afzonderlijke mappen (of directories) per auteur!

 

2. Maximum 4 beelden per auteur en per thema.

 

3. Afmetingen van de beelden:
    Alle beelden  moeten  binnen het kader van 1920 x 1080 ppi vallen.

    Om de kwaliteit van een HD-projectie te kunnen garanderen moet de hoogte van het beeld 1080         zijn. In dat geval is de breedte variabel. Of, in het geval van panoramafoto’s, moet de breedte 1920     zijn, en zal de hoogte variabel zijn. Kortom, uw beeld moet binnen het kader van 1920 x 1080 ppi       vallen.

 

4. Kaders rond de digitale beelden zijn NIET toegelaten.

    Een fijn wit of zwart lijntje ter omkadering van het beeld is evenwel toegelaten.
    Maximum dikte van dit lijntje: 5 pix.

 

THEMA’S

VOORJAAR: KT: Klassieke thema’s  -  (zowel foto’s als digitale beelden).
                     PJ = journalistiek
                     PT = travel
                     ND = natuur
                     DA = digital art

 

NAJAAR :     SO: Speciale Opdrachten  -  (zowel foto als digitale beelden).

                     PF = productfotografie
                     FL = feestelijkheden

                     MO = modelfotografie

                     ST = straatfotografie

 

JURERING

 

Foto’s en  geprojecteerde beelden vormen afzonderlijke disciplines.

De per discipline behaalde punten worden NIET samengevoegd.
Ook meesterfotografen pp mogen aan alle disciplines en thema’s deelnemen.

 

KWOTERING

NA = niet aanvaard

A = aanvaard

G =  Geprimeerd

M= Best of show

 

 

DEFINITIE van de thema’s.

 

“ JOURNALISTIEK”

(PJ) Beelden die alle aspecten van het menselijk leven weergeven zodat de kijker geïnformeerd wordt over de menselijke emoties en over de mens in zijn omgeving. De beelden moeten een verhaal vertellen, het omvat zowel sport als menselijk lief en leed, een weergave van het dagelijkse leven. Let op: Er mag niet geposeerd worden

 

“NATUUR”

(ND) Beelden van levende, ongetemde dieren en wilde planten in natuurlijke groeiomgeving ( dierenparken toegelaten), geologie en de grote diversiteit van natuurlijke verschijnselen, van insecten tot ijsbergen. Huisdieren, gekooid of in andere vormen van dwang, evenals gecultiveerde planten en bloemen zijn onaanvaardbaar.

 

“TRAVEL”

(PT) Beelden die de mens  en  zijn cultuur, in zijn authentieke omgeving en leefmilieu weergeven. Ook het tonen van landschappen en plaatsen als authentiek behorend tot een bepaald land.

De herkenbaarheid van streek of cultuur vormt hier wel een essentieel en bepalend element.

Er mag wel geposeerd worden.

 

“DIGITAL ART”

(DA) Veranderde Werkelijkheid” via allerlei technische ingrepen met de computer. 

 

“PRODUCTFOTOGRAFIE”

(PF) Het vastleggen van producten ten behoeve van een brochure, catalogus, internetwinkel of een andere vorm van promotie. Het gaat er bij productfotografie om een artikel zodanig te fotograferen dat het voor een klant in een oogopslag duidelijk is hoe het artikel er uitziet. Daarbij moet het ook zo aantrekkelijk mogelijk in beeld worden gebracht. (uit Wikipedia)

 

“FEESTELIJKHEDEN”

(FL) Beelden gemaakt van mensen die al of niet direct betrokken zijn bij van om het even welk feest. De mens hoeft hierin niet persé het hoofdonderwerp te zijn.

 

“MODELFOTOGRAFIE”

(MO)  Beelden van poserende mensen.

   •     Total Shot, de persoon totaal ten voeten uit

   •     Medium shot, de persoon tot ongeveer de middel afgebeeld

   •     Buste shot, de persoon tot aan de borst afgebeeld

   •     Headshot, het hoofd en de nek/hals streek afgebeeld

   •     Close-up, detail bijvoorbeeld driehoek ogen-mond

 

“STRAATFOTOGRAFIE”

(ST) Beelden van mensen die op publieke plaatsen zoals straten, parken, pleinen en (metro-) stations enz. gefotografeerd worden zonder dat ze zich daar bewust van zijn (in tegenstelling tot . geposeerde beelden). Bij straatfotografie primeert de kunst van het fotograferen boven het inhoudelijke. De opname gebeurt als het ware op het intuïtief juiste moment, (”le moment décisif" van Henri Cartier-Bresson). Het primaire doel is expressief: een subjectieve indruk geven van de ervaring van het dagelijkse leven in een stad.

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame