West Foto – West Digitaal 2016

 

Voorbehouden aan leden die in het bezit zijn van een CvB-lidkaart.

 

sluitingsdatum 31 mei  2016

 

West Foto

2 disciplines:

         (MP) Monochrome foto’s  (zwart-witfoto’s)

         (CP) Kleurenfoto’s

 

Onderwerp: VRIJ

Elke deelnemer mag maximum 4 foto’s per discipline aanbieden.

Per discipline moet een afzonderlijk elektronisch en officieel inschrijvingsformulier gebruikt worden.
Opzetkarton foto’s:  30 x 40 cm.
De foto’s en het inschrijvingsformulier moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de jurering aan het

WVFD-secretariaat bezorgd worden.

 

 

West Digitaal

 

2 disciplines

         (MP) Monochrome beelden  (zwart-wit)

         (CP) Kleurenbeelden

 

Onderwerp: VRIJ
 

  1. Alle beelden EN het elektronisch en officieel inschrijvingsformulier moeten in 1 map (1 directory) op het opslagmedium (memory stick of CD) verzameld worden.
    LET WEL: geen afzonderlijke mappen (of directories) per auteur!
    Gebruik per discipline een afzonderlijk inschrijvingsformulier. Download de formulieren van de site te vinden in de rubriek "Wedstrijden".

 

 2. Maximum 4 beelden per auteur en per thema.

 

 3. Afmetingen van de beelden:
     alle beelden  moeten  binnen het kader van 1920 x 1080 ppi vallen, 300 dpi.

     Om de kwaliteit van een HD-projectie te kunnen garanderen moet de hoogte van het beeld 1080 zijn. In dat geval      is de breedte variabel. Of, in het geval van panoramafoto’s, moet de breedte 1920 zijn, en zal de hoogte variabel        zijn. Kortom, uw beeld moet binnen het kader van 1920 x 1080 ppi vallenmet 300 dpi. (we streven naar maximale      kwaliteit!)

 

4. Kaders rond de digitale beelden zijn NIET toegelaten.

    Een fijn wit of zwart lijntje ter omkadering van het beeld is evenwel toegelaten.
    Maximum dikte van dit lijntje:  5 pix.

 

5. Inzendingen:
    alle beelden in 1 map (1 directory) en met het inschrijvingsformulier moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de jurering       bij het secretariaat van WVFD bezorgd worden.

 

 

NOTA

 

Inschrijvingsformulieren kunnen per e-mail  (wvfd@telenet.be) aangevraagd worden of kunnen hier gedownload worden (zie hierboven).

De inschrijvingsformulieren moeten met de computer worden ingevuld.

 

Stuur de CD naar het WVFD-secretariaat: Burchtstraat 1 A te 8900 Ieper of

stuur de beelden via Wetransfer naar wvfd@telenet.be.

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame